Journée européenne des Langues 2019

01.10.2019

 

Le samedi 28 septembre, la journée européenne des langues a eu lieu à l'Ecole Française du Caucase.

 

 

შაბათს, 28 სექტემბერს, კავკასიის ფრანგულ სკოლაში ენების ევროპული დღე აღინიშნა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

© 2019 by Ecole Française du Caucase